Konfirmasjon 20140511: Det spørsmålet konfirmanter oftest stiller…

Det spørsmålet konfirmanter oftest stiller, er det samme alltid: Er det lenge til det er slutt? Hvis vi svarer OM EN LITEN STUND, er det noen som blir glade, og tenker at det er jo ikke lenge. Andre blir deppa […]

Konfirmasjon 20130512: Å skape seg et navn på jorden (Genesis 11,1-9)

Før lenge, lenge sia, da tida enda va ung, så snakka alle menneska på jorda samme språk. Gud hadde bedd dem om å dra ut og bosette seg over heile jordkloden – men det va noen som ikkje ville høre […]