Konfirmasjon 20140511: Det spørsmålet konfirmanter oftest stiller…

Det spørsmålet konfirmanter oftest stiller, er det samme alltid: Er det lenge til det er slutt? Hvis vi svarer OM EN LITEN STUND, er det noen som blir glade, og tenker at det er jo ikke lenge. Andre blir deppa […]